Hvad vil det sige at være en del af Andelsforeningen Niels Nielsens Minde?
Når du er medlem, er du en del af et fællesskab, der til enhver tid ejer det areal, der danner NNM. Det indebærer naturligvis også, at du kan få glæde af de tilbud foreningen har. men det stiller naturligvis også nogle få krav til dig, for at dette fællesskab kan fungere.
Først lidt om bestyrelsens arbejde. Den har ansvaret for den jord vore huse ligger på, og er vort fælles talerør overfor omgivende myndigheder, når det drejer sig om ”græstotterne”. Den styrer det administrative, der er nødvendigt for at kræve penge ind til vore ”Fællesudgifter”. Og sørge for at skatter og afgifter/kontingenter bliver betalt. Den har styr på hvor mange kvm. den enkelte andel omhandler, og skal bekræfte dette ved handel af huse. Ligeledes er bestyrelsen den afgørende myndighed, hvor skellene går, når der er byggesager.
Eksempler på kontakter er: Nordfyns Kommune, Hasmark Strand Sommerhusforening, Hasmark mellemste Pumpe og Digelag og overordnet Nordfyn Kystsikring.
Vi har alle andel i ”Det grønne område” mod syd. Her er mulighed for aktiv udfoldelse, eller en stille hyggestund med familie og gæster ved bordene, der findes er til fri afbenyttelse. Her står vor ”Infotavle” med nyttige og aktuelle oplysninger. Dog må den ikke bruges til ”køb og salg”- sedler. Her har vi også vort skur liggende (Rasmus Nielsensvej 902). Dette indeholder blandt andet 3 partytelte, som kan lånes enten til opstilling på egen parcel eller på området til en festlighed. Lånet skal koordineres med bestyrelsen. Skuret indeholder flere haveredskaber og en trillebør. Effekterne kan lånes ved henvendelse til indehavere af nøgler til skuret. Alt dette må ikke benyttes udenfor NNM. Forlængelsen af Rasmus Nielsensvej mod syd må ikke blokkeres med parkerede biler.
På stranden opstilles pt. seks borde til benyttelse efter ”først til mølle” princippet af andelshaverne. De kommer ned om foråret og tages op igen i efterårsferien. Husk at stranden er offentlig og kan benyttes af alle. Husk at hunde altid skal føres i snor og efterladenskaber skal bortskaffes.
Ved belåning af huse kan det til tider være en svær opgave for realkreditinstitutterne at forstå, at grunden ”kun” er til låns. NNM har intet med jeres huse at gøre. Det er i årenes løb lykkedes for bestyrelsen at få lånemulighed godkendt hos Totalkredit, Nykredit og Realkredit Danmark. Sydbank har også givet lån. For hver lånesag skal bestyrelsen kunne underskrive et dokument, hvor långiver får sikkerhed for at grunden ikke forsvinder lige pludseligt.
Med disse forskellige facts til afklaring, håber vi at alle andelshavere føler sig velkomne, og som en del af fællesskabet, yder en lille indsats når der bliver kaldt.