Velkommen

til Niels Nielsens Minde

En lille enklave ved Hasmark Strand, bestående af 67 parceller.

En andelsforening stiftet i 1952. Andelshaverne har i gennem årene gjort en stor indsats for foreningen og det betyder at vi i dag har en velkonsolideret og godt drevet forening.

Det er lykkedes at få skabt et godt miljø med hensynsfuldhed, tolerance og hjælpsomhed.

Vi vil til stadighed arbejde for det gode miljø, hvor der både er plads til fællesskab og privatliv.

Sociale arrangementer i løbet af året hjælper med til at nye beboere også bliver en del af fællesskabet. Se under fanebladet aktiviteter.

Se noget ældre optagelse fra en stormflod over Hasmark: https://www.youtube.com/watch?v=YhXbYi3QO8o&feature=youtu.be